Co robimy

Fundacja Onkologiczna Drugie Życie

Wspieramy chorych onkologicznie i ich rodziny poprzez:

$

pomagamy w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji

$

promujemy i edukujemy w zakresie zdrowego trybu życia

$

udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej pacjentom onkologicznym

$

udzielamy porad dotyczących świadczeń socjalnych dla pacjentów onkologicznych

$

dzielimy się swoimi doświadczeniami